Najnowsze wpisy


Jak dziś zadbać o przyrodę i co zrobić...
22 maja 2015, 14:36

W czasie budowy domu bądź nieruchomości o innym charakterze siłą rzeczy dochodzi do powstania odpadów poremontowych. Pozostałości dawniej wykorzystanych materiałów, resztki budowlanych materiałów zastosowanych podczas remontu i inne śmieci związane z pracami remontowymi powinny być usunięte z co najmniej dwóch względów. Po pierwsze, odpady pobudowlane źle prezentują się wokół nieruchomości uniemożliwiając utrzymanie porządku czasem również w obrębie sąsiednich działek. Worki i drobny gruz niekiedy stają się powodem sąsiedzkich kłótni. Drugą kwestią są względy oszczędności. W świetle ochrony środowiska i estetyki otoczenia różne odpady poremontowe są bezwartościowe i wymagające usunięcia. Zanieczyszczają one ekosystem oraz zaburzają poczucie piękna. Niemniej materiały te są wartościowym surowcem wtórnym, który po selekcji i przetworzeniu może znów być zastosowany w budownictwie. Uzyskane materiały są stosowane między innymi do produkowania elementów budowlanych, a także tworzyw koniecznych do przeprowadzenia prac remontowych bądź też innych robót budowlanych. System zagospodarowania odpadów jest organizowany w ramach działalności gminy, jako jedno z zadań własnych gminy. Właściciele budynków, gruntów lub lokali są przeważnie obciążeni opłatami o charakterze publicznym za prowadzenie gospodarki komunalnej przez gminę. W zamian za płacenie wspomnianych należności mogą oni otrzymać ekwiwalentne świadczenie pod postacią wywozu odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Z perspektywy gminnej jednostki samorządowej są one określane jako odpady komunalne. Jednakże nie wszystkie odpady pobudowlane są wywożone w ramach działalności gminy. Opłata gminna dotyczy wyłącznie pozostałości po pracach budowlanych w gospodarstwie domowym realizowanych samodzielnie przez zamieszkującego gminę. Stąd wynika, że członek wspólnoty gminnej, który zatrudnia ekipę remontową powinien radzić sobie z odpadami sam. Wynika to z tego, że w razie przeprowadzania prac remontowych przez firmę, to właśnie ona staje się wytwórcą pobudowlanych odpadów. Opłaty ponoszone przez właściciela są natomiast płacone w ramach jego działań, a nie działalności firmy budowlanej, z usług której skorzystał. W tego typu sytuacjach obowiązek wywożenia pobudowlanych odpadów może spoczywać na wynajętej ekipie budowlanej.